پنجشنبه 16 آذر 1396
ن : سیامک

نام محصول:پاورپوینت سیستم های اطلاعات مدیریت

نام محصول:پاورپوینت سیستم های اطلاعات مدیریت

براي توضيحات بيشتر و دانلود کليک کنيد

 • نام محصول:پاورپوینت سیستم های اطلاعات مدیریت

  توضیحات کوتاه:
  1 مفهوم كاركردی
  سیستم مجموعه عناصر به هم وابسته است كه برای رسیدن به اهداف مشتركی در تعامل هستند
  2 مفهوم فرایندی
  انواع پردازش ها بر روی داده ها
  محاسبات داده ها
  انتقال داده ها
  ذخیره داده ها
  حذف داده ها
  و

  توضیحات کامل:

  نظریه عمومی سیستم ها

  این نظریه توسط لودویک ون برتالانفی ارائه گردید و بر اساس این نظریه یک ارگانیسم، صرفاً مجموع عناصر جداگانه ای نبوده بلکه سیستمی است که دارای نظام و کلیت می باشد که مرتباً در حال تغییر و تبدیل است.

  به اعتقاد وی ارگانیزم را نمی توان با شیوه تفکر و روش های معمول در مکتب مکانیسمی شناخت و باید طرز تفکر نوینی را برای شناخت موجودات ارگانیک ابداع کرد. این نظر برتالانفی به نظریه عمومی سیستم ها شهرت یافت.


  تضمین خرید